​Produkcja


Skontaktuj się z nami

Produkcja garnków wykonanych z odlewanego aluminium pod marką TALKO jest symbiozą wieloletniego doświadczenia, profesjonalizmu, pilności pracowników i nowoczesnych technologii produkcyjnych.

Wszystkie nasze produkty są wysokiej jakości odlane ręcznie, wykonane na dwa sposoby:
- odlewanie w formie (metoda grawitacyjna)
- wyciskanie (metoda płynnego tłoczenia)Główne materiały do produkcji stanowią stopy AK7p i AK5M2p od zaufanych dostawców, przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Po przeprowadzeniu analizy spektralnej uzyskanych surowców, upewnienie się co do ich jakości i zgodności ze standardami, można rozpocząć przygotowywanie ciekłego stopu aluminium. W trakcie procesu topienia stop jest oczyszczany i odgazowywany, aby osiągnąć wyższy poziom czystości metalu i bardziej zwartej struktury, wykluczyć obecność niemetalicznych domieszek, żużlu i pęcherzyków gazowych w stopie.

​Wykwalifikowani pracownicy na niezawodnym sprzęcie wykonują wiele operacji związanych z obróbką produktu, przygotowaniem powierzchni do malowania (obróbka ścierająca) oraz nakładaniem powłoki niestick. Proces malowania odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza warstwa to podkład, zapewnia ona odporność powłoki na uszkodzenia mechaniczne i nadaje właściwości adhezyjne, innymi słowy, zapewnia silne przyleganie powłoki niestick do produktu. Następnie nakładana jest druga warstwa - wykończeniowa, która nadaje właściwości ochronne i niestickowe. Całkowita grubość powłoki wynosi ponad 30 mikronów, co zapewni produktowi przynajmniej dwa lata wygodnego użytkowania. Powłoka nie zawiera substancji rakotwórczych, ołowiu i kadmu, jest odporna na niemal wszystkie substancje chemiczne, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Nawet ekstremalne warunki klimatyczne nie zmieniają jej właściwości, jest fizjologicznie nieszkodliwa, nie wywołuje reakcji u ludzi po kontakcie z materiałem.

DFT: Grubość suchego filmu
PTM: Temperatura szczytowa metalu

Nasze laboratorium dokładnie sprawdza próbki malowanych naczyń zgodnie z metodą opracowaną przez niemiecką firmę 'WeılburgerCoatıngsGmbH'. Ta technika pozwala na pełne przetestowanie reakcji powłoki nieprzywierającej na agresywne środowisko niektórych produktów, dużą liczbę cykli w zmywarce, przegrzewanie powierzchni, nagłe ochładzanie, pozwala również sprawdzić właściwości nieprzywierających, klejących, korozji i termiczne.

Produkty są uzupełniane wysokiej jakości włoskimi osprzętami, bezpiecznie zapakowane w ochronną folię polietylenową oraz, w zależności od konfiguracji, w stylowe indywidualne pudełko.

Zgodność z procesem technologicznym, kontrola na każdym etapie jego realizacji, ścisłe rozliczanie wszystkich produktów i materiałów, wysoka kultura produkcji pozwalają nam osiągać produkty warte uwagi naszych konsumentów.